Światła i cienie


Wejście Domicyana, który, jak się zdawało Brytanikusowi, podsłuchiwał podedrzwiami, przerwało rozmowę.
ROZDZIAŁ VIII.
BIESIADA OTHONA I JEJ NASTĘPSTWA.
Pozostawiliśmy Onesimusa związanego w jego izdebce, wyczekującego z niepokojem surowej kary, niepewnego, jaką Pudens wybierze.
Przestępstwo jego było ciężkie: wprawdzie nie zamordował Junii, lecz miał zamiar to uczynić, a Nereusz, jak to było do przewidzenia, opowiedział rzecz całą Pudensowi.
Centuryon zmartwił się serdecznie, gdyż polubił chłopca i wierzył w jego uczciwość; ukarać go musiał koniecznie, a jednak żal mu go było, nareszcie zdecy-
dował się:
skazał Onesimusa na rózgi i na siedmnasto‧dniowe zamknięcie o chlebie i wodzie.
Uwięzienie, wstyd, samotność oddziałały na chło‧pca zbawiennie: uczuł dla siebie samego pogardę i po‧stanowił poprawić się koniecznie.
Nie wątpił, że cze‧ka go nędza, boć pewno zostanie wydalony z domu, w którym dopuścił się tak wielkiego występku, lecz znosić wszystko będzie z pokorą i usilnie pracować
nad swoją poprawą.
W takich rozmyślaniach upłynęło więźniowi sied‧mnaście dni, po których z wielkiem zdziwieniem dowiedział się, że Pudens pozwala mu pozostać w swoim domu, objął przeto na
nowo dawne obowiązki.
* * *
Zbliżył się tymczasem miesiąc grudzień, trzeba było cezarowi wracać z willi Polluks do Rzymu.
Nerona łączyły coraz ściślejsze stosunki z Otho‧nem — był to jego zły duch...
Napróżno Agrypina starała się utrzymać syna na wysokości stanowiska, a Seneka i Burrus przypominali mu, co wypada imperatorowi, Otho stał się dla niego ideałem i wyrocznią, pod
wpływem tego przyja‧ciela źle dobranego rozwijały się w Neronie coraz bar‧dziej: lenistwo, cynizm i okrucieństwo.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>