Światła i cienie


"Zewsząd można się dostać do nieba, więc staraj się doskonalić, abyś był godnym Boga.
"Chcesz, by ci niebo sprzyjało, bądź cnotliwym.
"Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie.
"W każdym dobrym człowieku mieszka Bóg."
— Czyż nie piękne te myśli, czyż w nich nie tkwi prawda?
— zapytała Pomponia, przerywając czytanie.
— Chciałbym, żeby jego czyny również były pię‧kne i również zgodne z prawdą, — odparł Brytanik,— ale cóż to ma wspólnego z chrześcijanami?
— To, że chrześcijanie głoszą zupełnie podobne myśli.
— A od prawdy są pewno również dalecy,— od‧parł Brytanik,—czy nie czczą naprzykład oślej głowy; czyż ten, którego za mistrza uważali Chrystus, nie był ukrzyżowanym w
Palestynie pod Pontskim Piłatem? ..
— A czyż cierpienie, może pozbawić człowieka boskości?
Rzymianie uwielbiają Herkulesa, a jednak wierzą, czy też udają, że wierzą, iż był spalony żywcem...
Brytanik nie dał odpowiedzi tym razem.
— Powiedz mi, — odezwała się znowu po chwili milczenia Pomponia, — czy w naukach Musoniusza nie spotkałeś się z imieniem Sokratesa?
— Uważa on Sokratesa za wzór doskonałości, — odparł Brytanik.
— A jak skończył Sokrates?
— Ateńczycy otruli go cykutą, jak zbrodniarza.
— Czy przez to stał się człowiekiem mniejszej wartości, iż zmarł śmiercią złoczyńców?
— Nie zastanawiałem się nad tem nigdy, — od‧parł po chwili namysłu Brytanik.
* * *
Takie było otoczenie, wśród którego żył pasierb Agrypiny... Jakie odmienne od otoczenia Nerona, jej syna!...
Pod wpływem rozmów, jakie prowadził z Pompo‧nią, poczęły się budzić w jego głowie nowe myśli, w sercu nieznane mu dotychczas uczucia.
Jeden Pudens posiadał całkowite jego zaufanie, jego też zapytał raz podczas nieobecności Tytusa.
— Co sądzisz o chrześcijanach?
Pudens zmieszał się widocznie, lecz wnet zapa‧nował nad sobą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>