Światła i cienie


Pod wpływem tej znajomości Brytanikus zapra‧gnął poznać Aulusa Plautiusza, zdobywcę południowej Brytanii i uzyskał pozwolenie odwiedzenia starego ge‧nerała.
Małżonka Plautiusza, Pomponia Graecina, uważa‧ną była w Rzymie za wzór niewiast, słynęła z powa‧gi, łagodności i słodyczy.
Niepodobna do innych Rzy‧mianek, nie używała różu i bielidła, nie trefiła wło‧sów w piętra modnych loczków, nie posypywała głowy złotym proszkiem.
W życiu i stroju ceniła przede wszystkiem prostotę, ozdób i świecideł nie nosiła pra‧wie, w świecie ukazywała się bardzo rzadko, a zawsze z małżonkiem i tylko w domach
najcnotliwszych sena‧torów.
Występek mimowoli ustępował z drogi Pomponii: przy niej nie odważano się prowadzić dwuznacznych rozmów.
Z tych powodów nie lubiła jej zniewieściała młodzież rzymska, oraz lekkich obyczajów kobiety, a niechęć ta ujawniła się wkrótce w oskarżeniu, jakie, na nią rzucono.
Pewnego razu Calia Crispinilla, kobieta zła i prze‧wrotna, a ciesząca się zaufaniem Nerona, odezwała się wobec kilku osób:
— Niemożliwem jest, żeby ktoś, wyznający
na‧szych bogów, żył jak Pomponia, na to trzeba być chrześcijanką!
W istocie Pomponia była chrześcijanką.
Narażo‧na na długie rozstanie z mężem, który prowadził woj‧nę, z Brytanią, przechodziła ciężkie chwile niepokoju o jego życie i powrót szczęśliwy.
Persis, służebnica jej i powiernica, była chrześcijanką, rozmowy z nią nawróciły zacną kobietę, serce jej nie mogło pozostać więc dłużej obojętnem na piękne zasady nauki
Chrystusa.
Plautiusz z przyjemnością powitał młodego księ‧cia, rad, iż zajmują go sprawy poważniejsze, niż przeciętną młodzież rzymską i chętnie patrzył na przy‧jazne stosunki,
jakie zawarł z synem jego Aulusem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>