Światła i cienie

Seneka miał opinię rozumnego bardzo człowieka, przyznawano, iż pisze najpiękniejszym stylem w Rzymie, wiedziano, że jest bardzo bogaty i ma wielkie wpływy na dworze cesarskim,
uważano go też za uczciwego i cnotliwego obywatela...
W pojęciach chrześcijańskiej moralności cnota i uczciwość Seneki byłyby
wątpliwe; lecz świat, w którym żył, zniewieściali epikurejczycy i krwiożerczy ciemięzcy inne mieli
pojęcie
O cnocie, a raczej żadnego nie mieli pojęcia. Seneka starał się pogodzić w jednej osobie filozofa i dworaka zepsutego dworem i to staranie rzuca cień na jego uczciwość...
Deklamacye na cześć ubóstwa w ustach człowieka, który otaczał się zbytkami, brzmiały fałszywie, a hymny jego o cnocie raziły w przeciwstawieniu do zepsutych przyjaciół, jakich
sobie wybierał.
Czuł to sam Seneka: wiedział, że prócz pochlebców nikt nie postawi go narówni z patryotą Paetusem Trazeą lub znakomitymi filozofami jak Kornutus i Musoniusz Rufus.
Cierpiał nad tem, że potomność oceni tamtych wyżej, ale podszepty ambicyi i chciwości były u niego silniejsze: dla karyery poświęcał niezależność i przekonania osobiste.
Rozterka duchowa, w jakiej żył, nużyła go; zaz­droszczono mu, a jednak nie był szczęśliwym, choć mógł nim być, gdyby umiał walczyć z pokusami.
Matkę jego Helwię, stawiano ogólnie za wzór matrony rzymskiej, ciotka Marya była niewiastą wielkiej cnoty i rozumu, miał czułą i kochającą żonę Paulinę, ślicznego synka
Markusa, dziecię zdrowe i spryt‧ne; posiadał wspaniały pałac, piękne ogrody i rozlegle majątki ziemskie, w których mógł wieść żywot spo‧kojny i użyteczny, oddając się
ulubionej filozofii...
Lecz jemu nie wystarczały dostatki i uznanie ludzi ro‧zumnych i uczciwych, pragnął zaszczytów, w jakie opły‧wają ci, co żyli w zaczarowanem kole dworskich in‧tryg; a dostawszy
się pomiędzy nich, musiał iść tą sa‧mą drogą, co i oni.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>