Światła i cienie


Gdy przyniesiono do jej komnaty przeznaczone na stół cesarski grzyby, cesarzowa wezwała lekarza Kse‧nofona, by sprawdził, czy niema między niemi szkodli‧wych.
Gdy uspokoił jej obawy, wyraziła chęć zatrzy‧mania kilku dla siebie i wybrane własnoręcznie wy‧niosła z pokoju. Po chwili jednak wróciła z niemi znowu.
— Rozmyśliłam się, Holotusie! Grzyby są teraz istotnie rzadkością. Skoro więc cesarz je tak lubi, za‧chowujmy je wyłącznie dla niego. Oddaję ci wszyst‧kie.
Ale możeby było miło choremu, gdyby się dowie‧dział, że wyrzekłam się przysmaku dla niego. Powiedz mu to przy uczcie, a i mnie zrobisz tem przyjemność.
Wyzwoleniec skłonił się i zabrawszy grzyby, wy‧szedł z komnaty, ale ironiczny uśmiech błąkał się po jego wargach.
Cezar zapragnął spędzić dziś wieczór w gronie najbliższej rodziny. Do wieczerzy zasiedli z nim ra‧zem: Agrypina, Brytanikus i Nero z poślubioną już od niedawno Oktawią.
Pallas, Seneka i Burrus zajęli miejsca przy oddzielnym stole. Z wyjątkiem Helotusa i Pallasa nikt nie podejrzewał tragedyi, która się tu miała rozegrać.
Mimo to rozmowa rwała się co chwila. Napróżno Seneka i Burrus starali się ją podtrzymy‧wać. Jakiś przymus ciężył nad zebranymi.
Nero sie‧dział chmurny, Oktawia w jego obecności czuła się zawsze onieśmieloną, Klaudyusz wychylał jeden po drugim puhary mocnego wina.
Jedna Agrypina była rozmowną i z całą swobodą winszowała cesarzowi poprawy zdrowia. W tem ukazał się Helotus z półmiskiem grzybów.
— Mamy dla ciebie niespodziankę, Klaudyuszu!
— rzekła Agrypina z uśmiechem. Wiem, jak lubisz grzyby, Helotus wystarał się dziś o nie. Niewiele ich wprawdzie, ale nie potrzebujesz się dzielić z nikim.
Zaczynaj więc od najpiękniejszych ..
— Których cesarzowa odmówiła sobie dziś sama dla ciebie, panie — wtrącił Helotus.
Klaudyusz począł jeść łakomie ulubioną potrawę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>